OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj.: Dz. U. z 2016, poz. 788) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2016r., poz. 23)

 

 

ZAWIADAMIAM

 

Strony postępowania, że w dniu 2016-12-15 została wydana decyzja nr 188/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

Budowie budynku informacji turystycznej wraz z wymianą nawierzchni parkingu i infrastrukturą techniczną na działkach nr 15/27, 15/29, 15/30, 15/31, 15/32, AM-3, obręb Zieleniec, Duszniki-Zdrój. Postępowanie wszczyna się na wniosek Pana Filipa Daszkiewicza, ARCHILOG Sp. z o.o., ul. Chałupnika 12F/4, 31-464 Kraków, występującego w imieniu Gminy Duszniki-Zdrój.

 

Projekt decyzji dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Dusznikach Zdroju w Referacie Technicznym, w Budownictwie i Zagospodarowaniu Przestrzennym.

 

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Burmistrz Miasta Duszniki- Zdrój

                                                                                                                                                             /-/

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Natalia Barańska
Data publikacji:28.12.2016 09:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Natalia Barańska
Data aktualizacji:28.12.2016 09:54