OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj.: Dz. U. z 2017, poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257)

 

 

ZAWIADAMIAM

 

Strony postępowania, że w dniu 2017-07-19 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

Podłączeniu kompleksu wojskowego w Dusznikach-Zdroju do sieci kanalizacyjnej w granicach działek nr 7/2, 9, 102, 105, 106/2, obręb Wapienniki. Postępowanie wszczyna się na wniosek ECOTEQ I. BORS, R. FLIS SP. JW., z siedzibą ul. Wilczycka 14 P. 1-4, 55-093 Kiełczów, występującego w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej – Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Obornicka 126, 50-984 Wrocław.

 

Projekt decyzji dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Dusznikach Zdroju w Referacie Technicznym, w Budownictwie i Zagospodarowaniu Przestrzennym.

 

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Burmistrz Miasta Duszniki- Zdrój

                                                                                                                                                             /-/

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Natalia Barańska
Data publikacji:19.07.2017 09:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Natalia Barańska
Data aktualizacji:08.09.2017 09:29