OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2017, poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257)

 

 

ZAWIADAMIAM

 

Strony postępowania, że w dniu 2017-10-17 wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

Rozbudowie i nadbudowie remizy strażackiej OSP w Dusznikach-Zdroju na działce nr 163, AM-5, obręb Centrum. Postępowanie wszczyna się na wniosek Pani Anny Morasiewicz, Autorska Pracownia Architektoniczna LINEA, ul. ul. Mierosławskiego 9, 51-682 Wrocław, występującej w imieniu Gminy Duszniki-Zdrój.

 

Projekt decyzji dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Dusznikach Zdroju w Referacie Technicznym, w Budownictwie i Zagospodarowaniu Przestrzennym.

 

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Burmistrz Miasta Duszniki- Zdrój

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Natalia Barańska
Data publikacji:19.10.2017 07:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Natalia Barańska
Data aktualizacji:19.10.2017 07:58