OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017, poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257)

 

ZAWIADAMIAM

 

Strony postępowania, że w dniu 2018-03-06 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

Przebudowie infrastruktury wodociągowej w kompleksie wojskowym w Dusznikach-Zdroju w granicach działki nr 106/1, AM-8, Wapienniki. Postępowanie wszczyna się na wniosek Pana Macieja Lewandowskiego reprezentującego WLC INŻYNIEROWIE SP. Z O.O. SP. K., ul. Grzegórzecka 77A/74, 57-984 Kraków występującego w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej – Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Obornicka 126, 50-984 Wrocław.

.

 

Projekt decyzji dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Dusznikach Zdroju w Referacie Technicznym, w Budownictwie i Zagospodarowaniu Przestrzennym.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Burmistrz Miasta Duszniki- Zdrój

/-/

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Natalia Barańska
Data publikacji:06.03.2018 14:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Natalia Barańska
Data aktualizacji:06.03.2018 14:56