OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017, poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257)

 

ZAWIADAMIAM

 

Strony postępowania, że w dniu 2018-04-24 została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 

Podłączeniu kompleksu wojskowego w Dusznikach-Zdroju do gminnej sieci kanalizacyjnej, w granicach działek 7/2, AM-1, 97, AM-1, obręb Wapienniki w Dusznikach-Zdroju. Postępowanie wszczyna się na wniosek ECOTEQ I.BPORS, R. FLIS SP. JW., ul. Wilczycka 14P. 1-4, 55-093 Kiełczów występującego w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej – Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Obornicka 126, 50-984 Wrocław.

 

 

Projekt decyzji dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Dusznikach Zdroju w Referacie Technicznym, w Budownictwie i Zagospodarowaniu Przestrzennym.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Burmistrz Miasta Duszniki- Zdrój

                           /-/

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Natalia Barańska
Data publikacji:26.04.2018 08:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Natalia Barańska
Data aktualizacji:26.04.2018 08:17