OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2018, poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2018r., poz. 2096)

 

 

ZAWIADAMIAM

 

Strony postępowania, że w dniu 2019-04-09 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

Budowie wieży telekomunikacyjnej w ramach rozbudowy GPZ R-110/20Kv na działce nr 120, AM-4, obręb Centrum, Duszniki-Zdrój. Postępowanie wszczyna się na wniosek Pana Grzegorza Kamińskiego SGK PROJEKT Sp. z o.o., S.k., Ul. Białowieska 2, 54-234 Wrocław występującego w imieniu Tauron Dystrybucja S.A., Oddział Wałbrzych, Ul. Podgórska 25 A, 31-035 Kraków

 

Projekt decyzji dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Dusznikach Zdroju w Referacie Technicznym, w Budownictwie i Zagospodarowaniu Przestrzennym.

 

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Burmistrz Miasta Duszniki- Zdrój

                                                                                                                                                             /-/

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK-ZDROJU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Natalia Barańska
Data publikacji:09.04.2019 11:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Natalia Barańska
Informację aktualizował:Natalia Barańska
Data aktualizacji:18.04.2019 11:18