INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o wynikach przetargu z dnia 22.05.2019

Duszniki-Zdrój 22 maja 2019 r.

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu, który odbył się w dniu 20 maja 2019 r. w Urzędzie Miasta na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Duszniki-Zdrój.

Zgodnie z  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490):

ogłaszam

że przedmiotem przetargu było zbycie nieruchomości:

  1. gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/10 o pow. 1081 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną. Nieruchomość oznaczona jest w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U zabudowa mieszkalno-usługowa.  Księga wieczysta nr SW1K/00083015/2.

Cena wywoławcza wynosiła 87 000,- zł + 23 % VAT    

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 2

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym 

Cena osiągnięta w przetargu wynosi 87 870,- zł. + 23 % VAT  

Nabywca nieruchomości: Krzysztof Jankowski.

  1. gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/9 o pow. 1360 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną. Nieruchomość oznaczona jest w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U zabudowa mieszkalno-usługowa. Księga wieczysta nr SW1K/00083015/2. Cena wywoławcza wynosiła 103 000,- zł + 23 % VAT   

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 2

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym nikt nie przystąpił do przetargu.  

  1.  gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/8 o pow. 1360 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną. Nieruchomość oznaczona jest w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U zabudowa mieszkalno-usługowa. Księga wieczysta nr SW1K/00083015/2. Cena wywoławcza wynosiła 102 000,- zł + 23 % VAT   

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 2

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym nikt nie przystąpił do przetargu.    

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o wynikach przetargu z dnia 22.05.2019
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Natalia Barańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.06.2019 15:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż