INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o wynikach przetargu z dnia 24.05.2019

Duszniki-Zdrój 27 maja 2019 r.

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu, który odbył się w dniu 24 maja 2019 r. w Urzędzie Miasta na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Duszniki-Zdrój.

Zgodnie z  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490):

ogłaszam

że przedmiotem przetargu było zbycie nieruchomości:

  1. gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/4 o pow. 1120 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną. Nieruchomość oznaczona jest w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U zabudowa mieszkalno-usługowa. Księga wieczysta nr SW1K/00083015/2.

Cena wywoławcza wynosiła 79 000,- zł + 23 % VAT    

Nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium) więc przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

  1. gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/3 o pow. 1331 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną. Nieruchomość oznaczona jest w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U zabudowa mieszkalno-usługowa. Księga wieczysta nr SW1K/00083015/2. Cena wywoławcza wynosiła 91 000,- zł + 23 % VAT   

Nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium) więc przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

  1.  gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/2 o pow. 1876 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną. Nieruchomość oznaczona jest w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U zabudowa mieszkalno-usługowa. Księga wieczysta nr SW1K/00083015/2. Cena wywoławcza wynosiła 119 000,- zł + 23 % VAT   

Nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium) więc przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

  1. gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/1 o pow. 1095 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną. Nieruchomość oznaczona jest w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U zabudowa mieszkalno-usługowa. Księga wieczysta nr SW1K/00083015/2. Cena wywoławcza wynosiła 78 000,- zł + 23 % VAT   

Nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium) więc przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ o wynikach przetargu z dnia 24.05.2019
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Informację opublikował:Natalia Barańska
Informację wytworzył:Agnieszka Fituch
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.06.2019 15:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż