PODATEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 

Informacje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miasta Duszniki-Zdrój. Nowe formularze należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia informacji lub korekty powstał po 30 czerwca 2019 r. 

 

 

PODATEK DLA OSÓB PRAWNYCH

Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości.
Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1. Nowe formularze należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji lub korekty powstał po 30 czerwca 2019 r. W pozostałych sprawach należy nadal stosować formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej w Dusznikach- Zdroju.. 
Przypominamy o obowiązku składania wraz z deklaracją załączników: ZDN-1 oraz ZDN-2 (tylko w przypadku zadeklarowania w deklaracji zwolnienia od podatku).
W załączniku ZDN-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - należy obecnie wykazać wszystkie budowle zgłoszone w deklaracji z podaniem m.in. nazwy budowli, numeru inwentarzowego, położenia oraz wartości.

 

Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek rolny.
Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze deklaracji na podatek rolny DR-1.
Nowe formularze należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji lub korekty powstał po 30 czerwca 2019 r. W pozostałych sprawach należy nadal stosować formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej w Dusznikach- Zdroju. Przypominamy o obowiązku składania wraz z deklaracją załączników: ZDR-1 oraz ZDR-2 (tylko w przypadku zadeklarowania w deklaracji zwolnienia od podatku).

 

Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek leśny.
Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze deklaracji na  podatek leśny DL-1
Nowe formularze należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji lub korekty powstał po 30 czerwca 2019 r. W pozostałych sprawach należy nadal stosować formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej w Dusznikach- Zdroju. Przypominamy o obowiązku składania wraz z deklaracją załączników: ZDL-1 oraz ZDL-2 (tylko w przypadku zadeklarowania w deklaracji zwolnienia od podatku).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Druki podatkowe od 01.07.2019 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:23.07.2019 08:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:23.07.2019 08:20