OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj.: Dz. U. z 2020, poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2020r., poz. 256)

 

 

ZAWIADAMIAM

 

Strony postępowania, że w dniu 2020-03-10 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

Kompleksowym rozwiązaniu problemów gospodarki ściekowej i wodociągowej w obrębie Zieleniec w Dusznikach-Zdroju - 

 

 Lokalizacja inwestycji:

1) Obręb 0006 – Zieleniec, AM-1, działki nr: 1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/20, 5/21, 5/23, 5/24, 6, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/4, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 14/1, 14/3, 14/4, 14/5, 15/1, 15/3, 15/4, 16/1, 16/3, 16/5, 16/6, 16/7, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14, 22;

2) Obręb 0006 – Zieleniec, AM-2, działki nr :2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 10, 11/14, 11/2, 11/3, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 12/1, 13, 14/1, 14/2, 15/22, 15/32, 15/5, 15/7, 15/8, 15/9, 16, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 19/27, 19/28, 19/29, 19/30, 19/3, 20, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27/1, 27/10, 27/11, 27/13, 27/15, 27/16, 27/17, 27/18, 27/2, 27/20, 27/21, 27/22, 27/23, 27/24, 27/25, 27/27, 27/3, 27/4, 27/6, 27/8, 27/9, 28, 29, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 32/2, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 36/2, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 43, 44, 45, 46;

3) Obręb 0006 – Zieleniec, AM-3, działki nr: 6/2, 6/3, 6/4, 9, 10/1, 11/11, 11/18, 11/19, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 15/8, 15/9, 15/12, 15/13, 15/14, 15/15, 15/16, 15/17, 15/18, 15/19, 15/22, 15/24, 15/25, 15/27, 15/28, 15/29, 15/30, 15/31, 15/32, 16, 17, 18/3, 18/4, 18/5, 18/8, 19/2, 19/4, 19/5, 19/7, 20, 24/1, 24/10, 24/11, 24/3, 24/4, 24/7, 24/8, 25/2, 25/3, 25/5;

4) Obręb 0006 – Zieleniec, AM-4, działki nr: 19/4, 19/5, 19/6, 19/8, 21/6, 27/2, 27/3, 29, 30, 31, 32/301, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/300, 38;

5) Obręb 0005 – Lasy, AM-1, działki nr: 3, 4, 7/182, 12/183, 13/2, 13/3, 13/5, 15/184,

17/280, 18/281, 42/3;

6) Obręb 0005 – Lasy, AM-2, działki nr: 26/299, 27/297, 28/295, 29/292, 30/291, 31/302, 38/307;

7) Obręb 0004 –Podgórze, AM-1, działka nr: 2;

8) Obręb 0004 –Podgórze, AM-7, działki nr: 135, 155, 156, 157, 158, 159, 168, 169, 170;

9) Obręb 0004 –Podgórze, AM-8, działka nr:175;

10) Obręb 0004 –Podgórze, AM-9, działki nr: 189, 190, 193;

11) Obręb 0004 –Podgórze, AM-10, działki nr: 195, 196, 197, 198/1, 198/2, 199, 200, 201, 202, 203;

Postępowanie wszczyna się na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ BUDEX” Józef Feliński, ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor występującego w imieniu Gminy Duszniki-Zdrój.

Projekt decyzji dostępny na stronie bip.duszniki.pl.

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Duszniki- Zdrój

                                                                                                                                           /-/

    Poniżej linki do szczegółwego przebiegu planowanej inwestycji:

https://duszniki1.home.pl/bip/Zalaczniki/Zieleniec.zip

https://duszniki1.home.pl/bip/Zalaczniki/skala_1_1000.zip

https://duszniki1.home.pl/bip/Zalaczniki/skala_1_2000.zip

                                                                                                                                                      

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kompleksowym rozwiązaniu problemów gospodarki ściekowej i wodociągowej w obrębie Zieleniec w Dusznikach-Zdroju
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Natalia Barańska
Data publikacji:05.05.2020 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Natalia Barańska
Data aktualizacji:03.06.2020 13:27