AOS.4464.1.2020

Duszniki-Zdrój, 20.08.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zapytania ofertowego o cenę usługi sprawowania opieki nad uczniami w trakcie dowozu do szkół i placówek oświatowych w okresie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r.

 Gmina Miejska Duszniki-Zdrój informuje, że w toczącym się postępowaniu:  

Część 1) dotycząca uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Duszniki-Zdrój dowożonych do: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Polanicy-Zdroju ul. Kościelna 2, Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kłodzku ul. Warty 70, Niepublicznego Zespołu Szkół Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy, Ścinawka Dolna 21 b w okresie od dnia 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. (1 osoba)

Złożono 1 ofertę

Liczba ofert zgodna z warunkami zamówienia:  1 oferta

Kryteria oceny ofert:  100% cena

Oferta została złożona w terminie.

Wykaz ofert:

Nazwa oferenta

Cena brutto/godzina

Rafał Bodach, Duszniki-Zdrój

28,00 zł

Oferta wybrana do realizacji: Rafał Bodach, Duszniki-Zdrój

Część 2) dotycząca uczniów zamieszkałych w Zieleńcu i Podgórzu dowożonych do przedszkola i szkoły podstawowej w Dusznikach-Zdroju w okresie od dnia 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. (1 osoba).

Złożono 1 ofertę

Liczba ofert zgodna z warunkami zamówienia:  1 oferta

Kryteria oceny ofert:  100% cena

Oferta została złożona w terminie.

Wykaz ofert:

Nazwa oferenta

Cena brutto/godzina

Bożena Kunc, Duszniki-Zdrój

20,00 zł

Oferta wybrana do realizacji: Bożena Kunc, Duszniki-Zdrój

 

Z up. Burmistrza

Z - ca Burmistrza

Karolina Łuszczki

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie dowozu do szkół i placówek oświatowych w okresie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Małgorzata Gorzkowska
Data publikacji:20.08.2020 14:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Gorzkowska
Data aktualizacji:20.08.2020 14:29