AOS.4464.2.2020

Duszniki-Zdrój, 20.08.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zapytania ofertowego o cenę usług dowozu uczniów niepełnosprawnych i opiekunów z terenu Gminy Duszniki – Zdrój do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój informuje, że w toczącym się postępowaniu złożono dwie oferty.

Liczba ofert zgodna z warunkami zamówienia:  2

Kryteria oceny oferty:  100% cena

Oferty zostały złożone w terminie.

Wykaz ofert:

Nazwa firmy

Cena brutto

Transport Osobowy TAXI-27 Henryk Jaśkowiak Duszniki-Zdrój

200, 00 zł/dzień

TAXI OSOBOWE Zbigniew Chaszczyński Duszniki-Zdrój

210,00 zł/dzień

 

Oferta wybrana do realizacji: Transport Osobowy TAXI-27 Henryk Jaśkowiak Duszniki-Zdrój

 

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Karolina Łuszczki

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz uczniów niepełnosprawnych i opiekunów z terenu Gminy Dusnziki - Zdrój do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Małgorzata Gorzkowska
Data publikacji:20.08.2020 14:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Gorzkowska
Data aktualizacji:20.08.2020 14:43