AOS.4464.3.2020

Duszniki-Zdrój, 20.08.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zapytania ofertowego o cenę usług dowozu uczniów i opiekunów z terenu Gminy Duszniki – Zdrój do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój informuje, że w toczącym się postępowaniu złożono dwie oferty.

Liczba ofert zgodna z warunkami zamówienia:  1

Kryteria oceny oferty:  100% cena

Oferta została złożone w terminie.

Wykaz ofert:

Nazwa firmy

Cena brutto

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna – w restrukturyzacji, ul. Dusznicka 1, Kłodzko

54.468 zł

„KACPER” Usługi Transportowe, ul. Sportowa 7/II/1, Duszniki - Zdrój

80.000 zł

 

Oferta wybrana do realizacji: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna – w restrukturyzacji, ul. Dusznicka 1, Kłodzko


Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Karolina Łuszczki

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz uczniów i opiekunów z terenu Gminy Duszniki - Zdrój do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:Małgorzata Gorzkowska
Data publikacji:20.08.2020 14:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Gorzkowska
Data aktualizacji:20.08.2020 14:52