Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2016 12:16 Uchwała nr XXII/118/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2004.
01.06.2016 12:14 Uchwała nr XXII/119/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie: zmiany do uchwały nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Duszniki Zdrój.
01.06.2016 12:13 Uchwała nr XXII/120/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju na rok 2004.
01.06.2016 12:10 Uchwała nr XXII/121/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie: zmiany do uchwały nr II/21/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotów kosztów podróży dla radnych.
01.06.2016 12:09 Uchwała nr XXIII/122/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie: określania szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.
01.06.2016 12:05 Uchwała nr XXIII/123/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2004.
01.06.2016 12:04 Uchwała nr XXIII/124/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej- obręb parkingu głównego w Zieleńcu".
01.06.2016 12:01 Uchwała nr XXIII/125/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta do zawarcia umowy dotacji na dofinansowanie zadania pn.Budowa i modernizacja tras biegowych na Jamrozowej Polanie w Dusznikach Zdroju.
01.06.2016 12:00 Uchwała nr XXIII/126/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmiany do uchwały nr XVI/95/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 r, w sprawie budżetu miasta na rok 2004.
01.06.2016 11:58 Uchwała nr XXIII/127/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmiany do uchwały nr XIV/78/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 22 października 2003 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2003-2008.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna