Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2016 11:55 Uchwała nr XXIV/128/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 września 2004 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2004.
01.06.2016 11:54 Uchwała nr XXIV/129/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 września 2004 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu Banku Spółdzielczego Kłodzko na dofinansowanie zadania "Budowa i modernizacja tras biegowych na Jamrozowej Polanie" oraz "Przebudowa i modernizacja budynku ul.Zdrojowej 8 na Dusznicki Ośrodek Kultury".
01.06.2016 11:52 Uchwała nr XXIV/130/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 września 2004 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku celowego powołanego dla stworzenia wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim.
01.06.2016 11:51 Uchwała nr XXIV/131/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 września 2004 r. w sprawie: obowiązków osób utrzymujących zwierzętadomowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Duszniki Zdrój.
01.06.2016 11:49 Uchwała nr XXIV/133/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 września 2004 r. w sprawie: wyrażenia inicjatywy co do wydzielenia terenów zielonych jako tzw. "użytków ekologicznych".
01.06.2016 11:47 Uchwała nr XXV/134/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 października 2004 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach Zdroju.
01.06.2016 11:44 Uchwała nr XXV/135/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 października 2004 r. w sprawie: Rocznego Programu współpracy Gminy Duszniki Zdrój z organizazjami pozarządowymi z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
01.06.2016 11:42 Uchwała nr XXV/136/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 października 2004 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, usług turystyki i rekreacji w Dusznikach Zdroju działka nr 19/4 Obręb Zieleniec AM-2.
01.06.2016 11:40 Uchwała nr XXV/137/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 października 2004 r. w sprawie: zmiany do uchwały nr XXIII/127/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008.
01.06.2016 11:38 Uchwała nr XXVI/138/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna