Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2016 09:57 Uchwała Nr XIII/69/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 24 września 2003 w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji przyznanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wykonywanie zadań związanych z realizacją zadań Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju.
02.06.2016 09:54 Uchwała Nr XIII/70/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 24 września 2003 w sprawie: zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
02.06.2016 09:52 Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 24 września 2003 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Duszniki Zdrój,obręb Podgórze.
02.06.2016 09:50 Uchwała Nr XIII/72/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 24 września 2003 w sprawie: powołania zespołu ds. przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sadu Rejonowego w Kłodzku.
02.06.2016 09:49 Uchwała Nr XIII/73/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 24 września 2003 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2003.
02.06.2016 09:44 Uchwała Nr XIII/74/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 24 września 2003 w sprawie: zmiany do uchwały nr VI/44/2003 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Powołania komisji stypendialnej i regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkółprowadzonych przez gminę.
02.06.2016 09:43 Uchwała Nr XIII/75/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 24 września 2003 w sprawie: utraty mocy uchwały nr LIII/244/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 8 października 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.
02.06.2016 09:40 Uchwała Nr XIII/76/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 24 września 2003 w sprawie: zmiany wynagrodenia za pracę Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój.
02.06.2016 09:40 Uchwała Nr XIV/77/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 22 października 2003 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2004-2007.
02.06.2016 09:39 Uchwała Nr XIV/78/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 22 października 2003 w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2003-2008.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna