Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2016 12:47 Uchwała Nr XLVII/224/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 marca 2002 w sprawie: rezygnacji z funkcji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miasta Duszniki Zdrój.
02.06.2016 12:46 Uchwała Nr XLVII/225/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 marca 2002 w sprawie: wyboru członka Zarządu Miasta Duszniki Zdrój.
02.06.2016 12:44 Uchwała Nr XLVIII/227/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie: udzielenie absolutorium Zarządowi Miasta.
02.06.2016 12:44 Uchwała Nr XLVIII/226/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2001.
02.06.2016 12:43 Uchwała Nr XLVIII/228/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2002.
02.06.2016 12:41 Uchwała Nr XLIX/229/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 22 maja 2002 w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Dusznik Zdroju.
02.06.2016 12:40 Uchwała Nr XLIX/230/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 22 maja 2002 w sprawie: zmiany do uchwały nr XXXI/142/2000 Rady Miejskiej Dusznik sprzedaż kart parkingowych.
02.06.2016 12:38 Uchwała Nr L/231/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 24 czerwca 2002 w sprawie: zaopiniowania projektu połączenia gmin Kudowa Zdrój, Lewin Kłodzki i Duszniki Zdrój w jeden okręg wyborczy.
02.06.2016 12:36 Uchwała Nr L/232/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 24 czerwca 2002 w sprawie: podziału iasta Duszniki Zdrój na okręgi wyborcze.
02.06.2016 12:34 Uchwała Nr L/233/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 24 czerwca 2002 w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków i wydatków w budżecie w budżecie na rok 2002.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna