Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2016 12:31 Uchwała Nr L/234/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 24 czerwca 2002 w sprawie: odwołania Zastępcy Kierunku Urzędu Stanu Cywilnego w Dusznikach Zdroju.
02.06.2016 12:30 Uchwała Nr L/235/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 24 czerwca 2002 w sprawie: zmiany Statutu Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim.
02.06.2016 12:28 Uchwała Nr LI/236/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 24 lipca 2002 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002.
02.06.2016 12:26 Uchwała Nr LII/237/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 września 2002 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
02.06.2016 12:25 Uchwała Nr LII/238/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 września 2002 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2002.
02.06.2016 12:24 Uchwała Nr LII/239/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 września 2002 w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Duszniki Zdrój.
02.06.2016 12:23 Uchwała Nr LII/240/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 września 2002 w sprawie: Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządkuna terenie gminy Duszniki Zdrój.
02.06.2016 12:21 Uchwała Nr LII/241/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 września 2002 w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gostpodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim.
02.06.2016 12:19 Uchwała Nr LIII/242/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 8 października 2002 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
02.06.2016 12:18 Uchwała Nr LIII/243/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 8 października 2002 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2002.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna