Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2016 12:17 Uchwała Nr LIII/244/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 8 października 2002 w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.
02.06.2016 12:16 Uchwała Nr LIII/245/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 8 października 2002 w sprawie: zmiany do uchwały nr XXXIII/157/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowań pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach Zdroju.
02.06.2016 12:14 Uchwała Nr LIII/246/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 8 października 2002 w sprawie: restrukturyzacji należności publicznoprawnych od przedsiębiorstw, stanowiących dochody budżetu gminy.
02.06.2016 12:12 Uchwała Nr LIII/247/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 8 października 2002 w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta - w postaci Medalu za Zasługi dla Miasta Duszniki Zdrój.
02.06.2016 12:12 Uchwała Nr LIII/248/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 8 października 2002 w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta - w postaci Medalu za Zasługi dla Miasta Duszniki Zdrój.
02.06.2016 12:10 Uchwała Nr LIII/249/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 8 października 2002 w sprawie: wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta.
02.06.2016 12:09 Uchwała Nr I/1/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 19 listopada 2002 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju.
02.06.2016 12:08 Uchwała Nr I/2/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 19 listopada 2002 w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju.
02.06.2016 12:07 Uchwała Nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 19 listopada 2002 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
02.06.2016 12:06 Uchwała Nr I/4/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 19 listopada 2002 w sprawie: powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju oraz ustalenia ich składów osobowych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna