Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2016 11:52 Uchwała Nr II/15/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 w sprawie: określenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2003 r.
02.06.2016 11:51 Uchwała Nr II/16/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
02.06.2016 11:50 Uchwała Nr II/17/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 w sprawie: opłaty miejscowej.
02.06.2016 11:49 Uchwała Nr II/18/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 r.
02.06.2016 11:48 Uchwała Nr II/19/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
02.06.2016 11:47 Uchwała Nr II/20/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2002.
02.06.2016 11:46 Uchwała Nr II/21/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 w sprawie: ustalenia diet i zwrotów kosztów podróży dla radnych.
02.06.2016 11:45 Uchwała Nr II/22/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 w sprawie: wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta.
02.06.2016 11:44 Uchwała Nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju na rok 2003.
02.06.2016 11:42 Uchwała Nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie: zmian do uchwały nr II/16/2002 z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna