Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2016 10:45 Uchwała Nr XXXIII/160/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie: realizacji zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Duszniki Zdrój - Wapienniki"
03.06.2016 10:43 Uchwała Nr XXXIV/161/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie: zmiany do uchwały nr II/5/98 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju.
03.06.2016 10:42 Uchwała Nr XXXIV/162/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie: stawek czynszowych za wynajmowane lokale użytkowe.
03.06.2016 10:41 Uchwała Nr XXXIV/163/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie: zmian do uchwały nr VI/38/944 z dnia 2 grundia 1994r. określającej stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz czynsszu za lokale socjalne.
03.06.2016 10:36 Uchwała Nr XXXIV/164/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie: zmian do uchwały nr XXXII/169/97 z dnia 28 lutego 1997r. Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Duszniki Zdrój.
03.06.2016 10:34 Uchwała Nr XXXV/166/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie: nadania Statutu Gimnazjum w Dusznikach Zdroju.
03.06.2016 10:33 Uchwała Nr XXXV/167/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie: programu segregacji odpadów w Dusznikach Zdroju.
03.06.2016 10:31 Uchwała Nr XXXVI/168/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta.
03.06.2016 10:30 Uchwała Nr XXXVI/169/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2001.
03.06.2016 10:29 Uchwała Nr XXXVI/170/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-pensjonatowej, usług hotelarskich, usług sportu i turystyki w mieście Duszniki Zdrój Obręb Zieleniec dz. nr 8 AM-1.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna