Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2016 10:26 Uchwała Nr XXXVI/171/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług hotelarskich w mieście Duszniki Zdrój obręb Zieleniec dz. nr 8/1 AM -3.
03.06.2016 10:25 Uchwała Nr XXXVI/172/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Duszniki Zdrój do Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stowarzyszenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim.
03.06.2016 10:22 Uchwała Nr XXXVI/173/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie: realizacji zadania (nr 7007) p.n."Odbudowa Parku Zdrojowego"
03.06.2016 10:20 Uchwała Nr XXXVII/174/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie: realizacji zadania (nr 7008) p.n. "Rekonstrukcja i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla miasta Duszniki Zdrój"
03.06.2016 10:08 Uchwała Nr XXXVII/175/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2001.
03.06.2016 10:07 Uchwała Nr XXXVII/176/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie: wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta.
03.06.2016 10:06 Uchwała Nr XXXVII/177/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Miasta w Dusznikach Zdroju do podejmowania uchwały z zakresu oświaty i wychowania przypisanych innymi ustawieniami organowi prowadzącemu szkoły i przedszkola w zakresie powoływania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
03.06.2016 10:03 Uchwała Nr XXXVII/178/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie: uchylenia nr XXXVI/171/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług hotelarskich w mieście Duszniki Zdrój obręb Zieleniec dz. nr 8/1 AM-3.
03.06.2016 09:57 Uchwała Nr XXXVII/179/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta - w postaci Medalu za Zasługi dla Miasta Duszniki Zdrój.
03.06.2016 09:54 Uchwała Nr XXXVII/180/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie: ustalenia opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie gminy miejskiej Duszniki Zdrój.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna