Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2016 09:53 Uchwała Nr XXXVII/181/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr XXXVI/174/2001r. z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie realizacji zadania (nr 7008) p.n. "Rekonstrukcja i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla miasta Duszniki Zdrój".
03.06.2016 09:51 Uchwała Nr XXXVII/182/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr XXXVI/173/2001r. z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie realizacji zadania (nr 7007) p.n. "Odbudowa Parku Zdrojowego".
03.06.2016 09:40 Uchwała Nr XXXIX/183/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 06 lipiec 2001 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług hotelarskich w mieście Duszniki Zdrój obręb Zieleniec dz. nr 8/1 AM-3.
03.06.2016 09:35 Uchwała Nr XXXIX/184/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 06 lipiec 2001 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2001.
03.06.2016 09:30 Uchwała Nr XL/185/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie: zmiany do uchwały nr XXXV/167/2001 Rady Miejskiej Duszniki Zdrój z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie programu segregacji odpadów w Dusznikach Zdrój.
03.06.2016 09:30 Uchwała Nr XL/186/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Miasta Duszniki Zdrój umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Modernizacja Strzelnicy Biathlonowej" na Jamrozowej Polanie w Dusznikach Zdroju.
03.06.2016 09:26 Uchwała Nr XL/187/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie: uchwalenia statutu Miasta Duszniki Zdrój.
03.06.2016 09:24 Uchwała Nr XLI/188/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 września 2001 r. w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta - w postaci Medalu za Zasługi dla Miasta Duszniki Zdrój.
03.06.2016 09:23 Uchwała Nr XLI/189/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 września 2001 r. w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta - w postaci Medalu za Zasługi dla Miasta Duszniki Zdrój.
03.06.2016 09:20 Uchwała Nr XLI/190/2001 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 26 września 2001 r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXXV/181/97Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 19 czerwca 1997r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz usytuowania na terenie miasta Duszniki Zdrój miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna