Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2016 15:32 Uchwała Nr XLIII/201/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie: zasady wynajmowania lokalui wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
02.06.2016 15:30 Uchwała Nr XLIII/202/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie: rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Duszniki Zdroju.
02.06.2016 15:29 Uchwała Nr XLIV/203/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie: zmiany do uchwały nr XXXIV/107/2000 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotów kosztów podróży dla radnych oraz członków Zarządu Miasta.
02.06.2016 15:27 Uchwała Nr XLIV/204/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
02.06.2016 15:25 Uchwała Nr XLIV/205/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
02.06.2016 15:23 Uchwała Nr XLIV/206/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie: podatku od posiadania psów.
02.06.2016 15:22 Uchwała Nr XLIV/207/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie: stawek czynszowych za wynajmowane lokale użytkowe.
02.06.2016 15:21 Uchwała Nr XLIV/208/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie: ustalenia opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie Gminy miejskiej Duszniki Zdrój.
02.06.2016 15:20 Uchwała Nr XLIV/209/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie: zmian do Uchwały nr XXXII/169/97 z dnia 28 lutego 1997 r. Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Duszniki Zdrój.
02.06.2016 15:16 Uchwała Nr XLV/210/2001 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna