Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.07.2017 10:41 UCHWAŁA NR XXXIX/216/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/03/14 Rady miejskiej w Dusznikach Zdroju w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.
20.07.2017 10:40 UCHWAŁA NR XXXIX/214/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.
20.07.2017 10:40 UCHWAŁA NR XXXIX/215/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na II półrocze 2017 roku.
20.07.2017 10:39 UCHWAŁA NR XXXIX/212/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2017.
20.07.2017 10:39 UCHWAŁA NR XXXIX/213/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
20.07.2017 10:38 UCHWAŁA NR XXXIX/210/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
20.07.2017 10:38 UCHWAŁA NR XXXIX/211/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Duszniki-Zdrój i jej jednostkom podległym.
20.07.2017 10:35 UCHWAŁA NR XXXIX/209/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 22 czerwca 2017 r. W sprawie: niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
31.05.2017 11:56 UCHWAŁA NR XXXVI/207/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki – Zdrój
31.05.2017 11:55 UCHWAŁA NR XXXVI/205/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniec AM-1, AM-2 w Dusznikach-Zdroju.

1 2 3 4 5 następna