Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.07.2018 14:35 UCHWAŁA NR LII/257/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
17.07.2018 14:35 UCHWAŁA NR LII/256/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
17.07.2018 14:34 UCHWAŁA NR LII/255/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
17.07.2018 14:34 UCHWAŁA NR LII/254/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2018- 2020 w gminie Duszniki- Zdrój
17.07.2018 14:34 UCHWAŁA NR LII/254/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2018- 2020 w gminie Duszniki- Zdrój
17.07.2018 14:33 UCHWAŁA NR LII/253/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
17.07.2018 14:33 UCHWAŁA NR LII/252/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki- Zdrój w 2018 roku.
17.07.2018 14:30 UCHWAŁA NR LII/251/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018.
22.03.2018 12:22 UCHWAŁA NR LI/250/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój do Klastra Energii ARES.
22.03.2018 12:22 UCHWAŁA NR LI/249/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Duszniki-Zdrój na lata 2018-2022".

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 następna