Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.03.2018 12:21 UCHWAŁA NR LI/248/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/98/04 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój
22.03.2018 12:20 UCHWAŁA NR LI/247/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018
22.03.2018 12:16 UCHWAŁA NR L/246/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług sportu i rekreacji w Dusznikach-Zdroju, obręb Podgórze i Zieleniec.
22.03.2018 12:16 UCHWAŁA NR XLVIII/245/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: uznania skargi na Burmistrza Miasta Duszniki- Zdrój za zasadną
22.03.2018 12:15 UCHWAŁA NR XLVIII/244/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Duszniki-Zdrój w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”
22.03.2018 12:15 UCHWAŁA NR XLVIII/243/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
22.03.2018 12:13 UCHWAŁA NR XLVIII/242/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
22.03.2018 12:10 UCHWAŁA NR XLVIII/241/18 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych

poprzednia 3 4 5 6 7 8