Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.08.2022 08:35 LII/317/22 UCHWAŁA NR LII/317/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie nadania nazwy alei na obszarze Parku Zdrojowego w Dusznikach-Zdroju
10.08.2022 08:29 LII/316/22 UCHWAŁA NR LII/316/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwalę Nr XV/88/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Duszniki-Zdrój
10.08.2022 08:26 LII/315/22 UCHWAŁA NR LII/315/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 lipca 2022 r. o zmianie uchwały nr XLV/270/22 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2022
10.08.2022 08:25 LII/314/22 UCHWAŁA NR LII/314/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Duszniki-Zdrój na rok szkolny 2022/2023
10.08.2022 08:21 LII/313/22 UCHWAŁA NR LII/313/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
10.08.2022 08:18 LII/312/22 UCHWAŁA NR LII/312/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok
10.08.2022 08:12 LII/311/22 UCHWAŁA NR LII/311/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania
12.07.2022 13:34 LI/310/22 UCHWAŁA NR LI/310/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawienadania nazwy skwerowi na obszarze miasta Duszniki-Zdrój.
12.07.2022 13:32 LI/309/22 UCHWAŁA NR LI/309/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody
12.07.2022 13:31 LI/308/22 UCHWAŁA NR LI/308/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na II półrocze 2022 roku.

1 2 3 4 5 6 następna