Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.06.2022 09:04 L/304/2022 UCHWAŁA NR L/304/2022 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie o zmianie uchwały Nr XLIX/303/22 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie sprzedaży nieruchomości za cenę niższą od wartości rynkowej.
25.05.2022 10:42 XLIX/303/22 UCHWAŁA NR XLIX/303/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości za cenę niższą od wartości rynkowej.
25.05.2022 10:41 XLIX/302/22 UCHWAŁA NR XLIX/302/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach-Zdroju.
25.05.2022 10:39 XLIX/301/22 UCHWAŁA NR XLIX/301/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres do 31 grudnia 2023 rok
25.05.2022 10:38 XLIX/300/22 UCHWAŁA NR XLIX/300/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres do 31 grudnia 2023 rok
25.05.2022 10:37 XLIX/299/22 UCHWAŁA NR XLIX/299/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na terenie Gminy Duszniki – Zdrój wraz z prawem własności zabudowy.
25.05.2022 10:33 XLIX/298/22 UCHWAŁA NR XLIX/298/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Duszniki-Zdrój
02.05.2022 13:30 XLVIII/297/22 UCHWAŁA NR XLVIII/297/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
02.05.2022 13:29 XLVIII/296/22 UCHWAŁA NR XLVIII/296/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
02.05.2022 13:28 XLVIII/295/22 UCHWAŁA NR XLVIII/295/22 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

1 2 3 4 następna