Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2022 14:29 RT.BZP.6733.03.2022 Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie ul. Miejska Górka w Dusznikach-Zdroju na działkach nr 335/3, 345/11, 448/39.”
01.09.2022 09:18 RT.BZP.6733.02.2022 Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne oraz został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 20 kV, złącza kablowego 20 kV oraz kanalizacji technologicznej światłowodowej” na części działek nr 114, AM 5, nr 15, AM 2, obręb Podgórze, nr 177, AM 5, nr 62, 14, 13, 15, AM 1, obręb Zdrój, nr 3, AM 1, obręb Wapienniki, nr 329, AM 11, nr 364, AM 10, nr 338, 335/3, 346, 345/11, 345/5, 337/65, AM 9, nr 102, 119, 120, 121, AM 4, obręb Centrum
24.08.2022 10:25 RT.BZP.6733.01.2020/2022 Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o nazwie KLO3197 wraz z przyłączem energetycznym na części działki nr 18, AM 2, obręb Zieleniec, gm. Duszniki-Zdrój”.
27.06.2022 11:09 RT.BZP.6733.01.2020/2022 Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o nazwie KLO3197 wraz z przyłączem energetycznym na części działki nr 18, AM 2, obręb Zieleniec, gm. Duszniki-Zdrój”
21.01.2022 15:49 RT.BZP.6733.01.2022 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ
05.05.2020 10:18 RT.BZP.6733.02.2020 Kompleksowym rozwiązaniu problemów gospodarki ściekowej i wodociągowej w obrębie Zieleniec w Dusznikach-Zdroju
09.04.2019 11:17 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK-ZDROJU
26.04.2018 08:17 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU
06.03.2018 14:56 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU
06.03.2018 14:56 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU

1 2 3 4 5 6 następna