Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2015 10:07 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU
03.06.2015 10:05 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU
22.05.2015 11:55 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK- ZDROJU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA Budowie toru wrotkarskiego wraz z balustradą przy torze, budynku zaplecza socjalnego z infrastrukturą techniczną- odwodnieniem i przyłączami, utwardzenie terenu na części działki nr 89/4 AM-1 obręb Zdrój w Dusznikach- Zdroju.
11.12.2014 09:14 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU w sprawie wszczescia postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 95 AM-8, obręb Wapienniki w Dusznikach-Zdroju. Postępowanie wszczyna się na wniosek Pana Łukasza Górecznego występującego w imieniu T-Mobile S.A., ul. Młynarska 12, 62-674 Warszawa.
08.10.2014 08:06 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie odcinka linii napowietrznej L-973-27 do R-973-27 wraz z wymianą stacji transformatorowej R-973-27 na działkach nr 3, 4, 5, 6, 7/182, AM-1, obręb Lasy w Dusznikach-Zdroju. Postępowanie wszczyna się na wniosek pełnomocnika Pana Krzysztofa Zalewskiego v-ce prezesa Firmy „Projekt” Sp. z o.o., ul Lubelska 1, 58-300 Wałbrzych.
10.09.2014 08:04 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU w sprawie wszczescia postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowie odcinka linii napowietrznej L-973-27 do R-973-27 wraz z wymianą stacji transformatorowej R-973-27 na działkach nr 3, 4, 5, 6, 7/182, AM-1, obręb Lasy w Dusznikach-Zdroju. Postępowanie wszczyna się na wniosek pełnomocnika Pana Krzysztofa Zalewskiego v-ce prezesa Firmy „Projekt” Sp. z o.o., ul Lubelska 1, 58-300 Wałbrzych.
13.02.2014 10:21 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU w sprawie wszczęcia postepowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oczyszczalni ścieków bytowych na działce nr 226, AM-6, obręb Centrum w Dusznikach-Zdroju.
13.02.2014 10:20 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU w sprawie wydania wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " „ Rozbudowie sieci gazowej n/c przy ulicy J. Wybickiego i ul. Willowej w Dusznikach-Zdroju”. Lokalizacja: Duszniki-Zdrój, obręby geodezyjne: Centrum, AM-9, działki: 359, 357, 356/1; Zdrój, AM-1, działki: 14, 15, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34; Wapienniki, AM-1, działka: 3.
10.12.2013 09:39 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU w sprawie wszczęscia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „ Rozbudowie sieci gazowej n/c przy ulicy J. Wybickiego i ul. Willowej w Dusznikach-Zdroju”. Lokalizacja: Duszniki-Zdrój, obręby geodezyjne: Centrum, AM-9, działki: 359, 357, 356/1; Zdrój, AM-1, działki: 14, 15, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34; Wapienniki, AM-1, działka: 3.
14.11.2013 11:38 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU w sprawie wydania wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna