Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2012 10:10 Uchwała Nr XXIX/142/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włąscicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Duszniki-Zdrój
05.12.2012 10:09 Uchwała Nr XXIX/141/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
05.12.2012 10:07 Uchwała Nr XXIX/140/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
05.12.2012 10:06 Uchwała Nr XXIX/139/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Duszniki-Zdrój
05.12.2012 10:03 Uchwałą Nr XXIX/138/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiazania dotyczącego leasingu ciagnika wraz z osprzętem - fabrycznie nowego, do zimowego utrzymania dróg na potrzeby ZBGKiM w Dusznikach-Zdroju - z opcją wykupu
05.12.2012 09:59 Uchwała Nr XXIX/137/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie likwidacji i przekształcenia Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju w jednoosobową spółke z ograniczoną odpowiedzialnością
05.12.2012 09:55 Uchwała Nr XXIX/136/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Duszniki-Zdrój na rok 2012
05.12.2012 09:48 Uchwała Nr XXIX/135/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawiezmiany wieloletniej prognowy finansowej gminy Duszniki-Zdrój na lata 2012-2020
05.12.2012 09:45 Uchwała Nr XXIX/134/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawieokreślenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2013 rok
05.12.2012 08:40 Uchwała Nr XXIX/133/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna