Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2012 12:58 Uchwała Nr XXIV/112/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju,
05.07.2012 12:57 Uchwała Nr XXIV/111/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój,
05.07.2012 12:53 Uchwała Nr XXIV/110/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałe Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju Nr XX/81/2012 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie włączenia do Zespołu Gimnazjalno-Licealnego w Dusznikach-Zdroju Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. B.Czecha i H.Marusarzówny w Dusznikach-Zdroju; zmiany nazwy Zespołu Gimnazjalno-Licealnego w Dusznikach-Zdroju n
05.07.2012 11:47 Uchwała Nr XXIV/109/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Wpierania Rodziny na lata 2012-2014 w Gminie Duszniki-Zdrój
05.07.2012 11:45 Uchwała Nr XXIV/108/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki-Zdrój,
05.07.2012 11:42 Uchwała Nr XXIV/107/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawieszczególowych zasad i trybu umorzenia, odroczenia lub rozkładania na raty nalezności pieniężnych majacych charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Duszniki-Zdrój i jej jednostkom podległym,
05.07.2012 11:41 Uchwała Nr XXIV/106/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2012 ,
05.07.2012 11:39 Uchwała Nr XXIV/105/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok,
05.07.2012 11:37 Uchwała Nr XXIV/104/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok,
05.06.2012 14:08 Uchwałą Nr XXIII/103/12 Rady Miejskiejw Dusznikach-Zdroju z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju. ju

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna