Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2022 10:41 BP.271.01.2022 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę zestawu sprzętu fotograficznego
26.09.2022 14:55 IN.271.7.2022 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę urządzenia UTM z licencjami na okres 5 lat w ramach w programu Secure Upgrade Plus, adapterem do szafy Rack oraz wsparciem technicznym
26.09.2022 14:45 PSZ.271.1.2022.1 Zapytanie ofertowe dot. Renowacji pomnika na cmentarzu wojennym z okresu wojny prusko-austriackiej z 1866 r. przy ul. Polnej w Dusznikach-Zdroju
23.09.2022 11:57 ZP.271.09.2022.01 Zaproszenie do złożenie oferty na remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych w Dusznikach-Zdroju
01.09.2022 12:45 IN.271.6.2022 Modernizacja systemu monitoringu miejskiego na obszarze Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój
29.07.2022 07:40 Dowóz uczniów z opiekunem z terenu Gminy Duszniki-Zdrój do szkół i placówek oświatowych + wyniki
12.07.2022 09:38 Usługa noclegowa w internacie dla uczniów i opiekuna Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach – Zdroju w roku szkolnym 2022/2023 + WYNIKI
12.07.2022 09:26 Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie dowozu do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023+ zawiadomienie o wyborze oferty
12.07.2022 09:07 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z opiekunem do placówek oświatowych na terenie powiatu + wyniki
07.07.2022 10:32 IN.271.5.2022 Dostawa licencji na oprogramowanie Axence nVision 13 moduły: Inventory, Users, Dataguard umożliwiająca zarządzanie 30 stacjami roboczymi przez okres 36 miesięcy oraz szkolenie zdalne

1 2 3 4 5 6 następna