Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.08.2019 10:42 zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie dowozu do szkół i placówek oświatowych w okresie od dnia 02.09.2019r. do 26.06.2020r.
01.08.2019 10:38 zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Duszniki-Zdrój
01.08.2019 10:33 zaproszenie do złożenia oferty-dowóz uczniów i opiekunów do szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Duszniki-Zdrój
15.05.2019 17:34 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 4 ekranów LED w ramach realizacji zadania mikroprojektu pn. Elektroniczny System Informacji Turystycznej nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001686 w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
30.04.2019 11:02 RT.OS.272.9.2019 Zapytanie ofertowe - zdjecie posuszu z drzew w Parku Zdrojowym
30.01.2019 15:21 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Duszniki -Zdrój
25.07.2018 12:11 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie dowozu do szkół i placówek oświatowych
25.07.2018 12:09 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Duszniki-Zdrój do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Polanicy-Zdroju, Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kłodzku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Kłodzku Niepublicznego Zespołu Szkół Zgromadzenie Sióstr Św. Teresu, Ścinawka Dolona 21b
25.07.2018 12:05 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dowóz uczniów i opiekunów z terenu Gminy Duszniki-Zdrój do szkół i placówek oświatowych
21.06.2018 14:36 3/PR/2018 Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV

1 2 3 4 5 6 następna