Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2017 08:50 UCHWAŁA NR XLIII/224/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Duszniki –Zdrój
06.10.2017 10:20 UCHWAŁA NR XLIII/226/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren usług turystyki, usług sportu i rekreacji w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec
06.10.2017 10:18 UCHWAŁA NR XLIII/225/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: utworzenia doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
18.09.2017 12:46 UCHWAŁA NR XLII/223/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy im. Janusza Rajzera trasie narciarstwa biegowego
18.09.2017 12:38 UCHWAŁA NR XLII/222/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/03/14 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój
18.09.2017 12:34 UCHWAŁA NR XLII/221/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia „Regulaminu korzystania z Toru Wrotkarskiego”
18.09.2017 12:30 UCHWAŁA NR XLII/220/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.
18.09.2017 12:27 UCHWAŁA NR XLII/219/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Duszniki- Zdrój na rok 2017
07.08.2017 10:42 Uchwała numer XL/217/17 w sprawie zmian w uchwale budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2017.
07.08.2017 08:44 Uchwała numer XL/218/17 w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Miasta Duszniki-Zdrój