Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.11.2017 10:50 UCHWAŁA NR XLV/230/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi, oddziałami sportowymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny w Dusznikach-Zdroju, wchodzącą w skład Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi, oddziałami sportowymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny w Dusznikach- Zdroju wchodzącą w skład Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju.
13.11.2017 10:46 UCHWAŁA NR XLIV/229/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030”.
13.11.2017 10:45 UCHWAŁA NR XLIV/228/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2018 rok
31.10.2017 10:33 UCHWAŁA NR XLIV/227/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Duszniki- Zdrój na rok 2017
13.10.2017 08:50 UCHWAŁA NR XLIII/224/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Duszniki –Zdrój
06.10.2017 10:20 UCHWAŁA NR XLIII/226/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla teren usług turystyki, usług sportu i rekreacji w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec
06.10.2017 10:18 UCHWAŁA NR XLIII/225/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: utworzenia doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
18.09.2017 12:46 UCHWAŁA NR XLII/223/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy im. Janusza Rajzera trasie narciarstwa biegowego
18.09.2017 12:38 UCHWAŁA NR XLII/222/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/03/14 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój
18.09.2017 12:34 UCHWAŁA NR XLII/221/17 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH- ZDROJU z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia „Regulaminu korzystania z Toru Wrotkarskiego”

poprzednia 1 2 3 następna